Netopýři a ptáci

Dokumenty a materiály zaměřené na konkrétní skupiny druhů, včetně certifikovaných metodik MŽP:

Netopýři

Ochrana kolonií, ochrana na stavbách

Ptáci

Kormorán a škody v rybářství, otravy ptáků, rorýsi – ptáci na stavbách