Národní strategie řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice 2020 – 2030

Předkládaná „Národní strategie řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice 2020 – 2030“ vznikla s cílem plnit doporučení přijatá v rámci mezinárodních úmluv v ochraně přírody, které se problematice nelegálního zabíjení a otrav živočichů cíleně věnují. Strategie byla připravena mezirezortní pracovní skupinou, složenou ze zástupců čtyř ministerstev ČR (životního prostředí, zemědělství, vnitra a spravedlnosti), jejich rezortních institucí a dvou nevládních organizací, jako podklad pro řešení uvedené problematiky v období následujících 10 let.

Stáhněte si...