Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí MŽP OVSS IX, o záměru "Navýšení kapacity výroby Röchling Automotive Kopřivnice s.r.o."

Publikováno: 07.10.2019

Rozhodnutí MŽP OVSS IX - Ostrava, ze dne 4. 10. 2019, doručované veřejnou vyhláškou č. j. MZP/2019/580/1340 se týká záměru "Navýšení kapacity výroby Röchling Automotive Kopřivnice s.r.o.", o kterém bylo tímto rozhodnuto, že nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...