Návrhy principů hodnocení kvality komplexů biotopů se zohledněním charakteru možných dopadů na vlastníky dotčených pozemků

Významné biotopy hub i živočichů zahrnují i lokality nezařazené k některému z typů přírodních stanovišť. Metodika definuje významné komplexy biotopů, které jsou z hlediska diverzity hub a uvažovaných skupin živočichů významné a to zvláště těch nezařazených k žádnému typu přírodních stanovišť. Metodika dále navrhuje způsob hodnocení kvality lokalit komplexů biotopů s využitím seznamů indikačních druhů či červených seznamů druhů příslušné skupiny organismů.

Stáhněte si...