Oznámení o možnosti seznámit se s navrženou změnou Plánu péče o CHKO Labské pískovce

Publikováno: 29.05.2019

Plán péče o CHKO je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území. K navržené změně Plánu péče o CHKO Labské pískovce je možné se písemně vyjádřit v termínu nejpozději do 19. června 2019 na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Stáhněte si...