Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Připomínkové řízení ukončeno.

Úřad vlády

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBTFGA2II