Návrh zákona o odpadech

Ministerstvo životního prostředí na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2019 předkládá do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona o odpadech. Navrhovaný zákon je jedním ze čtyř současně předkládaných zákonů nově upravujících problematiku odpadového hospodářství (zákon o odpadech, zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností, změnový zákon a novela zákona o obalech).

Úřad vlády