Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností

Připomínkové řízení bylo ukončeno.

Úřad vlády

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSC3RE3FV8