Směrnice EP a Rady 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého (PDF, 1MB)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o geologickém ukládání oxidu uhličitého a o změně směrnice Rady 85/337/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a 2008/1/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006. Cílem tohoto předpisu je vytvoření právního rámce pro rozvoj technologie CCS v Evropě a posílení předpokladů pro dosažení dlouhodobého globálního cíle, jenž představuje emisní redukce k roku 2050 o 50% v porovnání s rokem 1990.

Směrnice 2009/31/ES