Návrh opatření obecné povahy - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje

Publikováno: 27.05.2021

Návrh opatření obecné povahy vydává Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a zrušuje opatření obecné povahy Ministerstva životního prostředí,spisová zn. 90992/ENV/15 ze dne 22. prosince 2015, kterým byl vydán Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje, schválený usnesením vlády České republiky ze dne 21. prosince 2015 č. 1082.

Stáhněte si...