NATUR EXPO BRNO

MŽP zve na veletrh NATUR EXPO BRNO 2017

Přijďte konzultovat dotační programy, které má Ministerstvo životního prostředí připravené na boj se suchem. Ve dnech 11. - 14. 5. 2017 budou odborníci z ministerstva a jeho resortních organizací na veletrhu NATUR EXPO BRNO radit veřejnosti, jak a na co přesně lze dotaci získat. MŽP bude ve svém informačním stánku spolu se Státním fondem životního prostředí ČR, ČHMÚ, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Českou inspekcí životního prostředí nebo Českou geologickou službou prezentovat aktuální projekty i strategie zaměřené na boj s klimatickou změnou, zejména pak se suchem. Jedná se především o nový pilotní program pro domácnosti Dešťovka, který se zaměřuje nejen na hospodaření s dešťovou vodou a kde příjem žádostí začne už 29. května 2017.

Program MŽP na veletrhu NATUR EXPO BRNO:
čtvrtek, 11. 5. 2017, místo konání: Pavilon F, centrální expozice

10.00 – Financování péče o přírodu a krajinu z OPŽP 2014–2020 (Jiří Nyklíček, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR)
10.30 – Rebilance zásob podzemních vod (Eva Kryštofová, Česká geologická společnost)
11.00 – Předpovědi počasí a jejich využití (Petr Munster, Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno)
12.00 – Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (Linda Franková, MŽP)
15.30 – Nedostatek vody v naší krajině jako bezpečnostní riziko (Jaroslav Rožnovský, Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno)

pátek, 12. 5. 2017, místo konání: Pavilon F, centrální expozice

16:30 – Protierozní ochrana zemědělské půdy v kontextu změny klimatu (Michal Kotus, MŽP)

Kompletní program celého veletrhu je k dispozici zde.