Úmluva OSN o boji proti desertifikaci - národní zprávy

Gestorem Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci je Ministerstvo životního prostředí, které spolupracuje s dalšími dotčenými resorty a zainteresovanými subjekty. MŽP na základě podkladu zainteresovaných subjektů a institucí zpracovalo národní zprávu o provádění Úmluvy poskytující informace o pomoci neafrickým zemím v rámci provádění Úmluvy v souladu s rozhodnutím ICCD/CRIC(5)/INF.4.

Tato zpráva je v pořadí již třetí zprávou, kterou Česká republika předkládá a shrnuje aktivity České republiky přímo i nepřímo související s Úmluvou a problematikou desertifikace a sucha zejména v neafrických zemích. Aktivit v této oblasti se účastní řada soukromých firem, státních institucí a vědeckých pracovišť, které přispěly ke vzniku této zprávy. V Příloze 1 je uveden souhrnný přehled projektů a aktivit v rámci pomoci postiženým zemím. Přílohy 2 a 3 obsahují bližší informace týkající se české vládní zahraniční rozvojové spolupráce.

Stáhněte si...