Národní výzva k předkládání žádostí o podporu na přípravu projektové dokumentace a na spolufinancování projektů do výzvy programu LIFE

Dne 15. 3. 2019 byla vyhlášena výzva Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o podporu na přípravu projektové dokumentace a o národní kofinancování pro tradiční projekty předkládané do řádné výzvy programu LIFE v roce 2019. Výzva je určena pro české žadatele v roli koordinujících příjemců a dále pro partnery projektů. Výše podpory udělené v rámci výzvy na přípravu projektové dokumentace činí 200 000 Kč – 240 000 Kč na jeden projekt dle příslušného podprogramu. Obecná nejvyšší míra podpory na spolufinancování projektu činí maximálně 20 % z konečných celkových způsobilých výdajů koordinujícího příjemce a jeho českých partnerů a zároveň ne více než 10 mil. Kč na jeden projekt. Dále pro partnery projektů je možná výše podpory maximálně 20% z celkových způsobilých výdajů partnera zároveň ne více než 1. mil Kč na jeden projekt.

Více informací naleznete v textu výzvy níže.