Národní výzva k předkládání žádostí o podporu na přípravu projektové dokumentace a na spolufinancování projektů do výzvy programu LIFE

Dne 29. 3. 2018 byla vyhlášena výzva Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o podporu na přípravu projektové dokumentace a o národní kofinancování pro tradiční projekty předkládané do řádné výzvy programu LIFE v roce 2018. Výzva je stanovena pro české žadatele v roli koordinujících příjemců. Výše podpory udělené v rámci výzvy na přípravu projektové dokumentace činí 200 000 Kč – 240 000 Kč na jeden projekt dle příslušného podprogramu. Obecná nejvyšší míra podpory na spolufinancování projektu činí maximálně 15 % z konečných celkových způsobilých výdajů koordinujícího příjemce a jeho českých partnerů a zároveň ne více než 10 mil. Kč na jeden projekt.

Více informací naleznete v textu výzvy níže.

Stáhněte si...

Materiály a prezentace pro žadatele