Národní seminář pro politické zástupce

Jako doplňující prvek programu vzdělávání byl pro posílení efektivnosti výkonu správy v řízení ochrany ovzduší v projektu navržen jednodenní pracovní seminář určený politikům a vedoucím úředníkům, na důležité téma ochrany ovzduší. Regionální politici, zejména ti, kteří mají ve své agendě oblast ochrany životního prostředí a udržitelného a územního rozvoje a setkávají se s vedoucími úředníky odpovědnými za ochranu ovzduší, mohou svými rozhodnutími ovlivňovat kvalitu ovzduší (např. při schvalování strategických dokumentů územního rozvoje např. s vymezením průmyslových zón, při vyhledávání investorů apod.).

Seminář s názvem „Ochrana ovzduší a regionální rozvoj – omezení, příležitosti a očekávání“ se uskutečnil pod záštitou předsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu ČR pana Ing. Ivo Bárka 10. prosince 2013 v Praze. Tématem 1. bloku prezentací byla problematika řízení ochrany ovzduší v evropském a mezinárodním kontextu, shrnutí vývoje řízení ochrany ovzduší, problémy ochrany ovzduší a ochrany veřejného zdraví a příprava střednědobé strategie ochrany ovzduší a podmínky vytváření regionálních programů kvality. 2. blok byl zaměřen na souvislosti ochrany ovzduší a regionálního rozvoje s důrazem na místní a regionální aspekty řízení kvality ovzduší a otázky integrace hledisek ochrany ovzduší do plánování regionálního rozvoje a územního plánování. S příspěvky na semináři vystoupili Ing. I. Bárek; V. Hunt Šafránková, MBA; Ing. P. J. Kalaš; MUDr. J. Rážová, Ph.D.; Ing. J. Kužel; Mgr. D. Havlík; Mgr. P. Drahovzal a Ing. P. Lepeška.