Národní program Životní prostředí

Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty na ochranu a zlepšování životního prostředí v České republice z národních zdrojů. Je určen zejména pro města a menší obce.

Je financovaný z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR získaných z environmentálních poplatků a doplňuje jiné dotační tituly, především Operační program Životní prostředí a program Nová zelená úsporám.

NPŽP je rozdělen do sedmi prioritních oblastí. Z hlediska problematiky povodní je zásadní Prioritní oblast 1: Voda. Cílem této prioritní oblasti je zlepšení kvality povrchových i podzemních vod a reakce na negativní jevy a dopady změny klimatu (povodně, sucho, nedostatek vody). Dalším cílem je podpora zachycování vody v krajině, zvyšování zásob vody a jejich kvality, zvýšení efektivity využívání vodních zásob.

Veškeré informace pro žadatele a aktuálně otevřené výzvy najdete zde.