Národní program Životní prostředí

Z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR jsou poskytovány prostřednictvím Národního programu Životní prostředí (NPŽP) podpory s cílem efektivního a šetrného využívání přírodních zdrojů, nápravy negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zmírňování a přizpůsobení se dopadům změny klimatu a účinné prevence prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty obyvatel České republiky.

NPŽP slouží jako doplňující program pro projekty, které nejsou podporovány v Operačním programu Životní prostředí nebo jiných dotačních programech.

Program se dělí na 7 prioritních os, které pokrývají následující oblasti:

  1. Voda
  2. Ovzduší
  3. Odpady, staré zátěže, environmentální rizika
  4. Příroda a krajina
  5. Životní prostředí ve městech a obcích
  6. Environmentální prevence
  7. Inovativní a demonstrační projekty

Kompletní znění programu a jeho priorit si můžete stáhnout níže. Prostředky jsou ze Státního fondu životního prostředí ČR vypláceny na základě Směrnice MŽP č. 4/2015.

Žádosti o podporu se podávají v rámci jednotlivých vyhlašovaných výzev.

Seznam všech rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory naleznete zde.