Národní program Životní prostředí - Výzva č. 16/2017

Výzva č. 16/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma:„Přírodní zahrady“

Cílem této Výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřských a základních školách a organizacích působících v oblasti EVVO a dále na podporu rozvoje/zázemí lesních mateřských škol v rámci školského systému ČR.

Předmětem podpory jsou projekty v souladu s podporovanou aktivitou NPŽP 6. 1. C - Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO, konkrétně se jedná o tyto tři typy podporovaných aktivit:

a) Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách;
b) Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy;
c) Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Oprávnění příjemci:
  • obce;
  • předškolní zařízení - mateřské školy, lesní mateřské školy, zřizovatelé dětských skupin;
  • základní školy;
  • příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO;
  • nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO.

Alokace: 50 mil. Kč.
Výše podpory: minimální výše podpory na jeden projekt činí 50 tis. Kč, maximální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč, celková výše podpory na jeden projekt činí 85% z celkových způsobilých výdajů.
Příjem žádostí: od 5. 9. 2017 do 31. 1. 2018.
Výzva je vyhlášena jako jednokolová soutěžní.

Dokumenty související s Výzvou: