Národní program Životní prostředí - Výzva č. 8/2016 - aktualizace

Výzva č. 8/2016 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: „Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody“ - aktualizace

Příjem žádostí v rámci Výzvy č. 8/2016 měl být ukončen 30. června 2017. Ministr životního prostředí rozhodl o prodloužení termínu pro příjem žádostí do 31. října 2017 (nebo do vyčerpání alokace).

Výzva je zaměřena na podporu průzkumu, navržení a realizaci technických prací pro rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů.

Oprávnění příjemci: obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků a obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty (provozovatelé vodovodů a kanalizací).

Alokace: 300 mil. Kč
Výše podpory: 100 tis. - 3 mil. Kč (a současně max. 60 - 80% z celkových způsobilých výdajů)
Příjem žádostí: 11. červenec 2016 - 31. říjen 2017 (nebo do vyčerpání alokace)
Výzva je koncipována jako nesoutěžní.

Dokumenty související s Výzvou:
Stáhněte si...
  • Výzva č. 8/2016 - aktualizované znění k 22. 6. 2017 (PDF, 577 kB)
  • Příloha 1 - Formulář Žádosti o poskytnutí podpory (XLSX, 150 kB)
  • Příloha 2 - Podrobný popis realizace projektu (DOCX, 108 kB)
  • Příloha 3 - Formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků (DOCX, 87 kB)
  • Příloha 4 - Formulář Přehled čerpání (XLSX, 689 kB)
  • Příloha 5 - Formulář Monitorovací zprávy (XLSX, 79 kB)
  • Příloha 6 - Formulář ZVA (DOCX, 97 kB)
  • Příloha 7 - Osnova odborného posudku (DOC, 114 kB)