Národní plán obnovy

Národní plán obnovy (dále jen „NPO“) je strategickým dokumentem, na základě kterého žádá Česká republika o finanční příspěvek z evropského Nástroje pro oživení a odolnost na realizaci opatření a reforem, které mají za cíl pomoci zotavit se z následků pandemie a podpořit investice do ekologické a digitální transformace české ekonomiky. NPO byl zpracován Ministerstvem průmyslu a obchodu podle pravidel stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost. NPO je členěn do následujících 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní aktivity:

  1. Digitální transformace
  2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice
  3. Vzdělávání a trh práce
  4. Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19
  5. Výzkum, vývoj a inovace
  6. Zdraví a odolnost obyvatel

Ministerstvo životního prostředí bude v rámci NPO realizovat níže uvedené aktivity, u kterých plní ve shodě s programovou dokumentací schválenou vládou ČR funkci vlastníka komponenty (viz tabulka). Tyto aktivity bude realizovat prostřednictvím následujících programů podpory:

Celková alokace z prostředků NPO na aktivity, u kterých plní MŽP funkci vlastníka, činí 24,7 mld. Kč (bez DPH).