Národní plán investic ČR k alokaci bezplatných povolenek pro výrobce elektřiny

Česká republika podala žádost o přidělení bezplatných povolenek na výrobu elektřiny podle článku 10c Směrnice 2009/29/ES a Evropská komise tuto žádost schválila. Celkem tak mají výrobci elektřiny dostat v období 2013-2020 přes 107 mil. povolenek, jejichž hodnotu však musí investovat do modernizace výroby elektřiny a nízkouhlíkových technologií. Provozovatelé elektráren a tepláren proto plánují investovat cca 138 mld. Kč.

Hlavními dokumenty žádosti jsou Národní plán investic obsahující výpočet bezplatné alokace a seznam plánovaných investic a Metodická zpráva shrnující postup přípravy plánu investic. Metodická zpráva je ve stavu ke dni podání, tj. 20. 6. 2012. Národní plán investic (po jednotlivých listech) je poslední schválenou verzí po zapracování všech připomínek Evropské komise, včetně DG Competition. Hodnoty jednotlivých investic nejsou zveřejněny, protože se může jednat o obchodně citlivé informace. Přidělování povolenek na výrobu elektřiny se řídí zákonem č. 383/2012 Sb.

Stáhněte si...