2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst

Projekt 2. etapy Národní inventarizace kontaminovaných míst zajišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Národní inventarizace je jednou z priorit MŽP. Databáze sjednocující všechny zjistitelné informace o kontaminovaných místech v rámci ČR umožňuje operativněji reagovat na požadavky státních orgánů, NKÚ a vytvářet statistiky v oblasti životního prostředí. Zároveň je informační základnou pro eliminaci rizik ze zjištěných kontaminací. Jedná se o celostátně a rovněž i mezinárodně sledovaný projekt. Jeho realizace vyplývá ze závazků MŽP vůči:

  • stavebnímu zákonu, resp. povinnosti poskytovatele Územně analytických podkladů vytvářet a pravidelně aktualizovat informace o jevu 64 (viz Příloha 1. Vyhlášky č. 500/2006 Sb.).
  • EU, EEA a dalším mezinárodním subjektům (reporting)

Projekt je plněním jednoho z opatření Státní politiky životního prostředí České republiky 2012–2020 - 4.2.4.1 – „Realizovat národní inventarizaci kontaminovaných míst v ČR“. V rámci realizace projektu byly v březnu 2019 zahájeny terénní práce projektového týmu CENIA a jejích smluvních dodavatelů:

  • Společnost Dekonta, VZ Ekomonitor, GEOtest – NIKM 2 (plošná inventarizace)
  • ProGeo Consulting s.r.o (administrace databáze projektu)
  • Ing. Jiří Tylčer, CSc. (externí kontrolor – supervizor projektu)

Výsledkem projektu bude naplněná databáze SEKM (systém evidence kontaminovaných míst) Ministerstva životního prostředí, a to včetně vyhodnocení priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží. Databáze bude plně využitelná na všech úrovních výkonu státní správy a samosprávy k přístupu k datům a informacím o kontaminovaných místech (ekologických zátěžích) a tak i Územně analytických podkladech v jevu 64. Výsledky projektu budou rovněž využitelné pro podnikatelský sektor a informační služby veřejnosti.