Národní akční plán energetické účinnosti ČR

Na základě požadavku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti jsou členské státy EU povinny v tříletých intervalech předkládat vnitrostátní akční plány energetické účinnosti.

Stáhněte si...