Náklady obvyklých opatření MŽP 2021

Náklady obvyklých opatření (dále jen "NOO") slouží k posuzování žádostí a projektů v dotačních programech MŽP s cílem zajistit porovnatelný přístup a efektivní vynakládání finančních prostředků. Podle zaměření položek jsou NOO členěny tématicky do 10 oblastí, např. zemědělské činnosti, vodní ekosystémy, zeleň rostoucí mimo les. Položky v jednotlivých tématických oblastech uvádějí cenu obvykle podporovaných opatření a představují obvyklou finanční částku, za kterou je možno realizovat určitý typ činnosti. Aktualizované ceníky pro rok 2021 jsou platné od 26.2.2021

Stáhněte si...