Náklady obvyklých opatření MŽP

Náklady obvyklých opatření Ministerstva životního prostředí (dále jen „NOO MŽP“) slouží jako podklad pro hodnocení projektů a opatření v rámci dotačních programů MŽP zaměřujících se na ochranu přírody a krajiny.

NOO MŽP jsou vyjádřeny cenami běžných činností, které jsou v rámci daného typu opatření obvykle realizovány. Dle zaměření jsou členěny do 10 oblastí, např. lesnická opatření, zemědělské činnosti, návštěvnická infrastruktura atd. NOO MŽP jsou členěny na „Agregované položky“ uvádějící náklady opatření pro posuzování záměrů a na „Položkový ceník“, který předchozí doplňuje.

Aktualizace:

Od 14. 2. 2020 jsou v platnosti nové Náklady obvyklých opatření MŽP.

Stáhněte si...