Náklady obvyklých opatření MŽP

Náklady obvyklých opatření Ministerstva životního prostředí (dále jen „NOO MŽP“) slouží jako podklad pro hodnocení projektů a opatření v rámci dotačních programů MŽP zaměřujících se na ochranu přírody a krajiny.

NOO MŽP jsou vyjádřeny cenami běžných činností, které jsou v rámci daného typu opatření obvykle realizovány. Dle zaměření jsou členěny do 12 oblastí, např. lesnická opatření, zemědělská činnost, návštěvnická infrastruktura atd. NOO MŽP jsou členěny na „Agregované položky“ uvádějící náklady opatření pro posuzování záměrů a na „Položkový ceník“, který předchozí doplňuje.

Poznámka: V NOO MŽP pro rok 2018 došlo ke dni 17. 4. 2018 z důvodu administrativní chyby k úpravě listu „Zeleň rostoucí mimo les". V poznámce tabulky „Individuální výsadba dřevin" (řádek 77) byla vyjmuta „následná péče (rozvojová)“. Ostatní je ponecháno beze změn.

Stáhněte si...