Informace k daňovému posouzení nákladů vynaložených v souvislosti s nařízením REACH

Generální finanční ředitelství vydalo dne 30. června 2011 informaci k daňovému posouzení nákladů vynaložených na registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek v návaznosti na nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH).

Stáhněte si...