Nakládání se rtutí – další oblast výměny zkušeností ze Srbskem

Ochrana lidského zdraví a životního prostředí před emisemi a úniky rtuti a jejích sloučenin způsobenými lidskou činností byla předmětem debaty expertů srbského Ministerstva životního prostředí s experty českého Ministerstva životního prostředí dne 17. 4. 2018 v Praze. Kontaktní osoby pro mnohostranné environmentální smlouvy zaměřené na chemické látky a Strategický přístup pro mezinárodní nakládání s chemickými látkami (SAICM) ze Srbska se mohly na MŽP seznámit nejen s komplexním legislativním rámcem pro nakládání se rtutí, ale také s praktickými problémy a výzvami, které ČR řešila a řeší zejména při nakládání s odpady obsahujícími rtuť a odstraňování starých ekologických zátěží.

V rámci svého pobytu v ČR, který je realizován díky finanční podpoře z Rozvojového programu OSN (UNDP), navštívili experti rovněž Regionální centrum pro Stockholmskou úmluvu o perzistentních organických polutantech v Brně a společnost Dekonta, specializující se na sanaci kontaminovaných území nejen v ČR, ale i na Balkáně.

Školení poskytnuté srbským expertům je dalším příspěvkem k naplnění Memoranda o spolupráci v oblasti životního prostředí, jenž má MŽP podepsané se svým srbským protějškem již od roku 2006. Srbsko, které se momentálně připravuje na otevření vyjednávání kapitoly 27 „Životní prostředí“ v rámci svého přístupového procesu k EU, ocenilo dlouhodobou spolupráci s českými experty a vyjádřilo zájem na jejím zintenzivnění.

Fotografie - Návštěva srbské delegace v Dekontě

Návštěva srbské delegace v Dekontě