Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností

Připomínkové řízení ukončeno.

Úřad vlády