Společné sdělení odboru odpadů, odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí a odboru vodovodů a kanalizací Ministerstva zemědělství k nakládání s inkontinenčními pomůckami – drcení a převod do kanalizační sítě

Kanalizace není zařízením určeným k nakládání s odpady ve smyslu zákona o odpadech. Způsob odstraňování popsaného zdravotnického odpadu prostřednictvím tzv. macerátorů není v souladu s legislativou v oblasti ochrany životního prostředí.

Stáhněte si...