Legislativa

Oblast nakládání s elektrozařízením a elektroodpadem je legislativně upravena zejména částí čtvrtou, hlavou II, dílem 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (§ 37f - 37p).