Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů

Metodický návod obsahuje upřesnění vybraných ustanovení týkajících se biologicky rozložitelných odpadů ve stávajících právních předpisech. Vysvětluje především požadavky na provoz komunitních kompostáren podle § 10a zákona o odpadech a malých zařízení podle § 33b odst. 1 písm. a) zákona o odpadech. Metodický návod dále uvádí požadavky zákona o hnojivech vztahující se k uvádění kompostů a digestátů do oběhu. V metodickém návodu jsou také uvedeny základní požadavky na provoz zařízení na zpracování biologicky rozložitelných odpadů v případech, kdy jsou zpracovávány vedlejší produkty živočišného původu.

Stáhněte si...