Formuláře

Příloha č. 2 obsahuje vzor návrhu na zápis výrobců do Seznamu výrobců baterií a akumulátorů dle § 31k zákona o odpadech, příloha č. 3 obsahuje formulář roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů dle § 31f zákona o odpadech, příloha č. 4 obsahuje vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému.