Metodický návod odboru odpadů MŽP k vedení evidence a ohlašování produkce a nakládání s odpady v provozovnách a zařízeních.

Metodický návod OODP MŽP k vedení evidence a ohlašování produkce a nakládání s odpady v provozovnách a zařízeních k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Stáhněte si...