Návrh zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu

Návrh zákona byl připraven za účelem zajištění adaptace právního řádu České republiky na přímo použitelné právní předpisy Evropské unie, navazující na mezinárodní pravidla v oblasti přístupu ke genetickým zdrojům a jejich využívání.

Úřad vlády