Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 401/2015 Sb.; Analytické metody stanovení hodnot znečišťujících látek v odpadních vodách.

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Analytické metody stanovení hodnot znečišťujících látek a jejich skupin v odpadních vodách (dále jen „ukazatelů znečištění“) pro účely stanovení výše emisních limitů vodoprávním úřadem, sledování jejich dodržování a kontrolu.

Stáhněte si...