Nařízení 601/2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů

Nařízení obsahuje pravidla pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů. Nařízení nahrazuje vyhlášku 12/2009, je přímo aplikovatelné a přináší některé změny pro třetí obchodovací období 2013-2020.

Stáhněte si...