EIA OV4 166 „Umístění nové výrobní linky č. 5 do haly D205 - Mondi Coating Štětí a.s.“- ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ doručované veřejnou vyhláškou

Publikováno: 15.08.2017

Jako příslušný úřad Vám sdělujeme, že záměr „Umístění nové výrobní linky č. 5 do haly D205 - Mondi Coating Štětí a.s.“ byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Na základě oznámení, písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasíláme.

Stáhněte si...