Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou záměru "Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)"

Publikováno: 10.01.2020

Rozhodnutí MŽP OVSS III č.j. MZP/2020/520/35 ze dne 9.1.2020, doručované veřejnou vyhláškou, se týká záměru "Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)", o kterém bylo tímto rozhodnutím stanoveno, že nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...