Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - „Modernizace a ekologizace Teplárny Komořany“ -

Publikováno: 20.05.2021

Předkládaný záměr představuje celkovou modernizaci energetického zdroje Teplárna Komořanya postupný ústup od spalování uhlí jako základního paliva pro výrobu tepla a elektrické energie.Záměr zahrnuje následující změny ve čtyřech etapách výstavby.

Stáhněte si...