Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - "Modernizace ocelárny"

Publikováno: 21.07.2020

Rozhodnutí MŽP, OPVIP – č.j.: MZP/2020/710/2565 ze dne 20. 7. 2020, doručované veřejnou vyhláškou se týká záměru „Modernizace ocelárny“, o němž bylo rozhodnuto, že nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...