„Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín“ - rozhodnutí MŽP, OVSS VIII, o záměru EIA, doručované veřejnou vyhláškou

Publikováno: 16.11.2020

Rozhodnutí MŽP OVSS VIII - Olomouc č. j. MZP/2020/570/17221722 ze dne 3. 11. 2020, doručované veřejnou vyhláškou, se týká záměru „Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín“, o kterém bylo tímto rozhodnuto, že nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...