Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou "V1389/V1390 – Humpolec - Modernizace vedení"

Publikováno: 26.10.2017

Rozhodnutí MŽP OVSS VII – č.j.: MZP/2017/560/824 ev.č. ENV/2017/31953 ze dne 8.9.2017, doručované veřejnou vyhláškou se týká záměru "V1389/V1390 – Humpolec - Modernizace vedení“, o kterém bylo tímto rozhodnuto, že nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...