IPCC - Mitigace změny klimatu

Anglická verze a český překlad shrnutí zprávy Pracovní skupiny III k Páté hodnotící zprávě Mezivládního panelu změny klimatu (IPCC), publikovaného v Berlíně dne 13. dubna 2014, informuje o stavu, vývoji a možnostech snižování emisí skleníkových plynů.

Stáhněte si...