Návrh nařízení vlády o způsobu a kritériích stanovení minimálního zůstatkového průtoku

Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je sjednotit a závazně stanovit způsob a kritéria stanovení minimálního zůstatkového průtoku, a to pro potřeby vodoprávních úřadů v rámci povolení k nakládání s vodami a v souladu s požadavky na umožnění obecného nakládání s vodami a s ohledem na ekologické funkce a stav vodního útvaru.

Úřad vlády