Metodika monitoringu a sběru dat k určení významných migračních koridorů ptáků a létajících savců na úrovni ČR

Metodika poskytuje podklad pro včasnou identifikaci a předběžné zhodnocení dotčení limitů z hlediska migrační prostupnosti krajiny pro ptáky a letouny. Její uživatel dostane jednoznačnou informaci o tom, zda by určitý záměr mohl být z hlediska potřeb ochrany migračních koridorů ptáků a letounů potenciálně rizikový, a kde je možné si v případě identifikovaného rizika opatřit odpovídající informace tak, aby byla zjištěna jeho reálná míra. Metodika byla zpracována v roce 2016 v rámci projektu TAČR BETA TB050MZP008.

Stáhněte si...