Migrace živočichů a ochrana velkých šelem

Dokumenty a materiály zaměřené na konkrétní skupiny druhů, včetně certifikovaných metodik MŽP:

Migrace živočichů a ochrana velkých šelem

Ochrana při migraci živočichů, sečích a problematika návratu velkých šelem