Metodiky k hodnocení stavu vod

Pro sledování a vyhodnocení stavu povrchových vod v rámci programů monitoringu Ministerstvo životního prostředí schválilo a považuje za závazné níže uvedené metodiky k odběru a determinaci biologických složek.