RIA (hodnocení dopadů regulace)

Metodiky a dokumenty RIA (hodnocení dopadů regulace)

RIA je trvalou součástí legislativního procesu v ČR od listopadu 2007. Při zpracování RIA se postupuje podle Obecných zásad RIA, které byly schválené
usnesením vlády České republiky ze dne 14. prosince 2011 č. 922 (PDF, 28 kB)
Příloha 1 (PDF, 183 kB),
Příloha 2 (PDF, 42 kB),
Příloha 3 (PDF, 34 kB)
a naposledy novelizovány v roce 2016
usnesením vlády České republiky ze dne 3. února 2016 s účinností od 3. února 2016 č. 76 (PDF, 128 kB)
Příloha 1 (PDF, 290 kB)

Závazné metodiky a dokumenty:

Kromě závazných postupů k provádění analýz dopadů připravované či novelizované regulace existují další doporučené metodiky při hodnocení ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů regulace, které lze při provádění analýz využít. Mezi hlavní doporučené metodiky patří: