Metodický pokyn MŽP k nakládání s odpady vzniklými v důsledku živelné pohromy - tornáda.

Odbor odpadů MŽP vydává tento Metodický pokyn k zajištění plnění povinnosti správného nakládání s odpady vzniklými v důsledku mimořádné události - živelné pohromy (tornáda).

Stáhněte si...