Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší k vyhlašování NEZ

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší se týká podmínek vyhlašování nízkoemisních zón a vydávání emisních plaket podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.Zveřejněno ve Věstníku MŽP - srpen 2018.

Stáhněte si...