Metodický pokyn k nízkoemisním zónám

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší se týká podmínek vyhlašování nízkoemisních zón a vydávání emisních plaket podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Zveřejněno: 31.3.2016

Stáhněte si...