Metodický pokyn podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 169/2006 Sb.

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí a odboru vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství k zabezpečení plnění programu snížení znečištění povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů.

Stáhněte si...